Miksi Eatech Portable Services?

Huollon ja kunnossapidon sovellus Eatech Portable Services

huollon- ja kunnossapidon sovellus

Kaikki huolto- ja kunnossapitotyöhön liittyvät tiedot ovat koko ajan nähtävissä, jolloin myös johdolla on ajantasainen tieto yrityksen tilanteesta ja siten erinomainen pohja päätöksenteolle.

Huoltohenkilöstö säästää aikaa, kun raportointi hoidetaan huoltokäynnin aikana reaaliaikaisena kerralla yrityksen järjestelmään.

Toimistolla säästyy aikaa, kun huoltokäynnit saadaan automaattisesti laskutukseen. Näin myös laskut saadaan liikkeelle nopeammin ja varmemmin.

Asiakaspalvelu paranee, sillä virheiden ja unohdusten määrä vähenee, kun asiat kirjataan välittömästi paikan päällä.

Kuormituspiikit havaitaan ajoissa, kun töiden määrä ja tilanne näkyvät havainnollisesti. Työnohjauksen suunnittelu helpottuu ja toiminnan tehokkuus paranee.

Kaikki työt, kilometrit ja varaosat tulevat varmasti laskutetuiksi.

Tehokkuutta voidaan optimoida huoltohenkilöiden liikkeitä seuraamalla. Oikea huoltohenkilö voidaan osoittaa oikeaan aikaan oikeaan paikkaan.

Huoltohenkilöstön aikaa vapautuu paperitöiden hoitamisesta varsinaiseen huoltotyöhön. Tämä lisää työn tehokkuutta ja henkilöstön työmotivaatiota.